ثبت شکایات و پیشنهادات سامانه ای است به منظور دریافت و بررسی هر گونه پیشنهاد، نقطه نظر، انتقاد و شکایات کاربران و خریداران گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد گروه از لحاظ دقت، انظباط کاری، ارتقاء کاری، شفافیت، توجه و حساسیت در طراحی ها و ثبت محصول، کنترل انظباط مالی و نهایتاً تحقق اهداف عالیه ایجاد شده است.
 
کاربران و مشتریان عزیز جهت ثبت شکایات و پیشنهادات خود می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق شماره تلفن های ۰۹۱۴۲۶۴۵۰۵۵  یا از طریق ایمیل  info@roseluxury.ir و یا ارتباط از طریق فرم تماس با ما به ما منعکس نمایند .
 
ثبت شکایات و پیشنهادات
 
 
ایمیل خود را وارد کنید