جام گل مجلسی

۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

جام گل شادی

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

دسته گل رز ۶۰ شاخه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

باکس گل رز و ارکیده

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

جام گل ارکیده بنفش

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جام گل تبریک

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جام گل ارکیده

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جام گل یاسمن

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جام گلدانی لاکچری

۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان

جام پرگل خواستگاری

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسته گل رز بزرگ

۹۸۰,۰۰۰ تومان

باکس گل آفتابگردان خورشید

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

باکس گل خواستگاری شکوه

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

دسته گل پیونی صورتی

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

باکس گل آفتابگردان ۲

۷۹۰,۰۰۰ تومان

دسته گل رز قلبی

۹۸۰,۰۰۰ تومان

باکس گل آفتابگردان

۹۹۰,۰۰۰ تومان

باکس گل پائیزی

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

باکس گل رسمی سماء

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

سبد گل لارا

۸۹۰,۰۰۰ تومان

سبد گل خواستگاری پرین

۹۹۰,۰۰۰ تومان

باکس گل بزرگ آماندا

۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان

باکس گل لاکچری پارمین

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

باکس گل رز پرنسس

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

باکس گل سپید پرنیان

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

باکس گل لوکس ژینا

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

دسته گل ۱۰۰ شاخه رز هلندی

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

باکس گل آلستر بهار

۷۰۰,۰۰۰ تومان

باکس گل های ترکیبی و رنگارنگ سایز بزرگ

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

باکس گل داوودی

۶۵۰,۰۰۰ تومان

باکس قلبی گل رز با حرف E

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل رز هلندی ۵۰ شاخه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

باکس رز رنگارنگ

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

باکس گل قلبی رنگارنگ

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

دسته گل رز ۲۰۰ شاخه

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

سبد گل رز دو رنگ لاکچری

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان